fbpx
2019 BLOG Leden 2019

Arogance jako odraz strachu z otevřenosti

„Kde se vlastně vzaly ty podivné vlastnosti jako nadutost, arogance či osobní důležitost.“ říkám si. „A to i u lidí, kteří jsou hodní, laskaví a štědří k druhým?“ podivuji se ve svých myšlenkách.

Až jednoho večera mi přichází odpověď. Lidé, kteří se chovají arogantně něco skrývají. Chtějí si tak moc uchránit své teritorium, že v sobě zasévají semínko strachu. A přitom, co opravdu dokážeme skrýt? A k čemu?

Nasnadě je tedy otázka, zda se nesnažíme skrýt více něco před námi samotnými než před okolím?

Strach a jeho osobní strážce

Když dostaneme strach, objeví se ego, které chce tento strach uchránit, zakrýt a tak si pozve známé i neznáme emoce a vytvoří jakousi ochranou masku, roli, kterou přebíráme.

Arogance a osobní důležitost či nadutost skrývají v sobě strach z otevřenosti, z upřímnosti. Strach ukázat sebe takový jaký jsem. Nejjednodušší pro naše ego je se povýšit, být ironický a rádoby nad věcí.

A i bytosti, které jsou běžné laskavé, štědré, láskyplné, ve chvíli, kdy mají narušenou komfortní zónu, dokáží otočit o 180°.

Další aspekt arogance

Máme tady ještě jednoho favorita, který aroganci spouští. Je to vnitřní, zakořeněný pocit méněcennosti neboli „Nejsem dost dobrý.“ To si často vypěstujeme v dětství, ale také v dospělosti pod nátlakem společnosti. Co je jiné, to se ve stádu nenosí, a tak se takový člověk dostává na ty správné pozice, do správných firem a z potlačení sebe sama spustí roli nadutce.

A přitom, když se na to podíváte s nadhledem – není co skrývat a ani se za co stydět. Každý jsme natolik jedineční a zajímaví, že i proto jsme jako buňka v těle prospěšní ba potřební pro Celek.

A proto, když se objeví takový člověk v našem okolí není potřeba soudit a odsuzovat, ale raději zaujmout trpělivý, láskyplný postoj plný pochopení. I my si mnohdy nevšimneme svých rolí, které jistojistě hrajeme. A možná je to právě role osobní důležitosti, která nám je zrcadlena? 🙂

Změna je na nás

Vystoupit ze zajetých kolejí někdy není snadné. Zvláště, pokud nás svazuje kulturní či rodinné zázemí. Nejdeme-li však svou cestou a nenaplňujeme svůj dá se říci „plán“, pro který jsme zde, často se se potýkáme s nemocemi, nehodami a jinými formami nerovnováhy. To vše se uzdraví, pokud se probudíme a začneme žít svůj život.

Je to otázka odvahy, lásky k sobě, důvěry, ale také pokory či moudrosti. Ctnosti, které jsou nám zde k dispozici a které je výhodné rozvíjet, nám stále více ulehčují cestu k nám samotným. A prvním krokem může být nasloucháni svému srdci.

Stáhněte si cvičení ZDARMA: „Srdce je mým kompasem“ ZDE a naučte se naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Možná Vás překvapí, jak je to nakonec snadné stát se samým sebou :).

2019 BLOG Leden 2019

Bude rok 2019 fičák?

Celá planeta již zdárně vstoupila do nového 2019 roku. Za posledních 24 hodin, každou hodinu – počínaje Novým Zélandem a konče neobydlenými ostrovy v Tichém oceánu, se někde na světě slavil příchod Nového roku. A jako každý rok i tento nám přináší jinou energii i jiná témata. V jakém že duchu se tedy nese rok lichý rok 2019 s roční vibrací 3?

Štěstí přeje připraveným.

Jedním ze základních témat je aktivita a promyšlenost. Naopak zbrklost a nerozvážnost nejsou letos v módě. S tím jde ruku v ruce i rozhodnutí se, co opravdu ze srdce chceme. Tento rok nám tato rozhodnutí podpoří a dopomůže nám k realizaci.

Dalším tématem, který je spojený s „děláním“ je pravdivost. Nastal čas, kdy všechny nepravosti, masky, povrchní, zištné jednání je odhaleno. Dělejte tedy vše ze srdce a s vědomím, že takto činíte pro dobro nejen své ale i dalších bytostí.

Vzhledem k energii roku 2019 se může stát, že všichni výše zmínění a mnoho dalších favoritů velmi rychle vyleze na povrch a to hned z kraje roku. Můžete tak vnímat více sobeckosti, agrese, arogance, tlaku, strachu kolem sebe (a možná i v sobě). To se však časem rozplyne a vyladí. Trocha toho převibrování na jiné frekvence neuškodí :). Rok 2019 nás jednoduše nenechá vydechnout.

Spolupráce a celek

Tento rok je velmi činorodý. Pusťte uzdu fantazii, nechte se unést Vaši kreativitou a začněte tvořit. Ač už se jedná o maličkosti nebo o velké věci. Explozi myšlenek, ideí a tvořivosti má za příčinu roční vibrace, která je letos v čísle 3.

S tím úzce souvisí i komunikace, kterou letos můžeme rozvíjet. Skoro se mi chce říct – chtě nechtě. Učíme se také spolupráci, což přispívá k rozvoji celku. Může se to tedy dotknout jak pracovních záležitostí, rozvoje projektů, firem, vztahů ale i celistvosti jako takové.

A že je rok 2019 trošku fičák, tak nám někdy v komunikaci může něco uklouznout. Jak se říká – dřív mluvíme než myslíme. Rozvíjejme tedy moudrost. Ta udržuje nadhled a naše slova i činy se stávají našimi nástroji.

Čím více moudrosti, tím více rozvahy, klidu, pochopení, tolerance, štědrosti, pokory, ale i přijetí a odpuštění – a to nejen ostatním, ale především sobě.

Zemské prasátko symbolem hojnosti

Ne nadarmo se říká: „Máme se jak prasata v žitě“. Letos tomu opravdu tak je. Už začátkem února vstupujeme podle čínského horoskopu do Zemského Vepře, který do všech znamení přináší mimo jiné hojnost, spokojenost, ba štěstí.

Je tedy vhodný čas na rozvoj vlastních projektů, investice či vykročením za vlastními sny – ač už jsou jakékoli (a okolí si o nich myslí cokoli). Jednoduše udělejte krok ze své komfortní zóny, protože se k Vám hrnou ve velkém nové příležitosti, které Vám mohou přinést mnoho dobrého. Dá se říci, že do čeho se pustíme, nám půjde „jakoby samo“. Je pouze potřeba pamatovat na promyšlenost – neváhejte však příliš dlouho.

Prase ze své podstaty je však malinko lenivé a marnotratné, proto je vhodné najít tu správnou rovnováhu mezi aktivitou a odpočinkem či rozvahou a rozhazovačstvím. A to se nemusí týkat pouze práce a peněz, ale také vztahů či komunikace (volby slov, způsobu jednání).

Dejte něco ze sebe.

Základem pro tento rok tedy je jít za svým srdcem v rozvaze, ale také odvaze. Přičemž do svého počínání zahrnujeme ostatní, spolupracujeme, komunikujeme. Tvoříme v radosti. Vytváříme nové hodnoty, které jdou ruku v ruce s hojnosti na všech úrovních. Naše činy jsou ku prospěchu nejen nás samotných ale i ostatním bytostem. Rozvíjíme moudrost. Jedním z hlavních témat je rovněž lidskost.

Pro tento rok se však můžete s lehkou rukou rozhodnout rozvíjet i další vlastnosti či oblasti svého života, které Vám ku příkladu v minulých létech nešly nebo jste je z nějakého důvodu odsunuli do pozadí.

Dejme proto něco ze sebe – zaměřme svou pozornost na pokoru, štědrost, odpuštění, odvahu, jednoduchost… ač už se rozhodnete pro cokoli, pamatujte, že to co rozvíjíte u sebe, podporujete a ladíte i u ostatních a tím přispíváte k celku.

Cvičení na závěr

Srdce je naším kompasem a proto je vhodné vědět a naučit se mu naslouchat v jakékoli životní situaci. Stáhněte si stejnojmenné cvičení ZDE, které Vám ukáže cestu k rozpoznání hlasu Vašeho srdce.