Neděle , Květen 26 2019

7. Vnitřní rovnováha

Život v rovnováze nám přináší plynulost, lehkost, radost a lásku. Máme dojem,že vše jde jak po másle a sny se plní na počkání. Máme mnoho energie a inspirace doslova teče proudem.

Co vše tedy ovlivňuje naši rovnováhu?

  • když se dokážeme udržet za jakýchkoli podmínek v našem středu, známe své hranice i to co chceme
  • s láskou a respektem přijímáme situace, tak jak se v našem životě objevují neboli jsme nonresistnetní
  • dokážeme rozpoznat naši mysl – necháváme proplouvat myšlenky a pocity bez hodnocení a také nasloucháme sobě, zda mluví naše mysl nebo srdce
  • nasloucháme svému srdci, posilujeme tak tím důvěru a víru, ať už v sebe nebo v to, co se v našem životě děje
  • jsme uvolnění, uvolňujeme svou mysl pomocí meditací, cvičení a rozvíjíme tak svou moudrost, dáváme sobě i ostatním čas, aby si vše sedlo
  • v neposlední řadě necháváme prostoupit náš život láskou – jsme láskyplná, mírumilovní, plní respektu a pochopení, každý z nás je v hloubi dobrý člověk, jen jakási neprobuzenost, zaslepenost pramenící ze strachu a rezistence působí vše, co vnímáme jako negativní, podporujeme rozvíjející energii vizualizacemi ušlechtilých vlastností (ač u sebe, u druhých nebo u celé situace)

Rovnováha v našem životě je základní kámen je spokojenému, láskyplnému a harmonickému životu. Naučme se naladit do našeho středu díky meditaci rovnováhy. Tuto meditaci můžete praktikovat v každé situaci, třeba i když se ocitnete v konfliktní či složité situaci.

Pohodlně se usaďte, zavřete oči a třemi nádechy a výdechy uvolníme svou mysl, ego a emoce. Pomalu sklidňujte dech. Veškeré myšlenky a pocity nechte plynout s lehkostí. 

Teď zaměřte pozornot do středu Vaši hrudi. Pošlete do této oblasti několik nádechů. Představte si, že od středu Vaši hrudí se uváří směrem nahoru i dolů jakýsi energetický kanál. Můžete si jej představit, že prochází Vašimi čakrami. Soustřeďte se na tento kanál, prociťte jeho sílu, kterou Vám poskytuje. Všimněte si, zda má nějakou barvu nebo další nosnou vlastnost. Nese sebou stabilitu, harmonii nebo snad pevnost a odvahu?

Nechte tento kanál prostoupit skrze Vaše tělo. Ze spodní část tento kanál proudí hluboko do země až do samotného jádra. Z temene Vaší hlavy vyrůstá stále výš a výš, až se ocitá hluboko ve Vesmíru.

Teď jste propojili Matku Zemi s Otcem Vesmírem. Propojili jste skrze sebe mužský a ženský aspekt. Proudí Vámi silná energie rovnováhy skrze celé Vaše fyzické tělo. Tato mocná energie rovnováhy se zapisuje do každé Vaší buňky, každého prožitku a do každé Vaši životní úrovně.

Stáváte se Životem v rovnováze. Setrvejte v tomto stavu jak nejdéle můžete i během běžných denních situací. Laďte se do své rovnováhy propojením energie mužského a ženského aspektu.

Do tohoto energetického proudu můžete vnést nosnou informaci:

  • Jsem životem v rovnováze
  • Jsem rovnováhou
  • Jsem propojením mužské a ženské energie díky Matce Zemi a Otci Vesmíru.

Až se nasytíte tímto silným pocitem rovnováhy, můžete se opět vrátit zpět třemi nádechy a výdechy.

ANOTACE:

Tuto meditaci doporučuji praktikovat v každé volné chvíli a zvláště, když jste uprostřed konfliktu nebo nepříjemné situace. Pomůže Vám to s ukotvením se a udržením se ve svém středu, aniž by Vás začalo ovládat ego, emoce či mysl.