Pondělí , Květen 27 2019

6. Bonusová lekce I: Toxická slova

Vzhledem k tomu, že ne vždy se nacházíme v našem životě vědomě, ukládají se nám slova a prožitky do podvědomí, ze kterého poté naše mysl čerpá. Slova tvoří jednu z velkých částí, která ovlivňuje náš život i celek neboli kolektivní vědomí.

Existují toxická slova, která se vryla do našeho slovníku a my už ani nevnímáme jejich negativní nádech a dopad na náš život. Mluvíme zde o slovech jako:

  • hrozný, strašný, děsný, příšerný, šílený
  • snažím se, řeším, měla bych, musím, uvidím, nevím
  • problém, nápad (od kořene napadat)
  • až, kdyby, jestli

Je vhodné se naučit zaměnit tyto slova nebo je zcela vypustit. Stačí,  že nám to sluší nemusí nám to slušet děsně. Můžeme milovat, nemusíme milovat šíleně. Problém zaměňme příležitosti k růstu či možnosti a nápad za inspiraci.

Když změníme slovník, je to obdobné jako vpustit čerstvý vzduch do nevětrané místnosti. Cítíme lehkost a zjednodušíme si tím i naši realitu.

V tomto cvičení se podíváme na toxická slova a přímé použití ve vašem životě. Je více než vhodné nabídnout sami sobě různé varianty, které můžete použít místo současných slov a vět.

Ve videu i v textu pod videem jsem Vám vyjmenovala slova, která nejčastěji používáme. Vezměte si tedy čisty list papíru a nejprve si napište věty, které víte, že sami používáte ve spojení s toxickými slovy. Poté si každou větu vezměte na paškál zvlášť a připište k ní varianty bez použití toxických slov.

U variant hrozně, děsně atd. jsem Vám napověděla ve videu. Co se týká slov až, kdyby… Nabízím varianty – Tvořím, dělám, realizuji…

A co takové snažím se, musím, řeším? Vždy je nejvhodnější konat a především v radosti a s chutí, než koulet před sebou kuličku aktivit, které nakonec ani nechceme vykonávat, ale jaksi je stále máme v životě. 

Vnímáte ještě nějaká slova jako toxická, která používáte nebo se objevují ve Vašem okolí, která jsem nevyjmenovala? Napište si i k nim varianty a odlehčete tak svůj život.

Je možné, že tímto cvičením si uvědomíte nejen toxická slova, která používáte a situace, které Vám ovlivňují, ale i věci, které děláte a dělat je nejen že nechcete, ale nakonec ani nemusíte. Stačí se zeptat: „A co chci místo toho?“ a pak „Co pro to nové mohu udělat teď a tady?“

Toto cvičení je potřeba provádět delší čas a stát se tak opravdovým pozorovatelem nás samotných i našeho života. Cvičení je náročnější, ale o to účinnější :). Dělejte vše, co dokážete v každé chvíli vašeho života a stanete se stále více a více vědomí.

K tomuto cvičení je vhodné pořídit si kapesní sešítek, kde si uděláte poznámky o tom, jaká toxická slova dlouhodobě používáte a v jakém kontextu. Svědomitě si je zapisujte a ihned nebo každý den večer si nabídněte varianty bez slov toxických, jako jsme se tomu učili v prvním cvičení.

Ideálně si dejte alespoň týden. Pro neurony je však pro změnu návyku 21 dní. Začít můžete však kratšími intervaly, ku příkladu i 3 dny.

Když už jste u zapisování – můžete k tomu přidat i stěžování. I zde používáme toxická slova, avšak v jejich pravém slova smyslu. To je děs, to bylo příšerné, tam je to hrozné. Jak často si stěžujete ve svém životě? I podle toho si vytváříte svou realitu a svůj život. 

Pročistit tyto energie je až nezbytné, pokud chcete, aby Vám afirmace fungovaly. V opačném případě jednáte dosti kontraproduktivně a házíte si tak sami sobě klacky pod nohy.

Tímto cvičením rozvíjíte rovněž schopnost naslouchání, pozorování, odstupu a také vědomý život. Čím více jste pozorovatelem, tím více jste vědomí a tím častěji jste v přítomnosti a rovnováze. Tyto vedlejší účinky už stojí za to, co myslíte? 🙂