Neděle , Květen 26 2019

5. Naplnění snů

Aby se sny manifestovaly v naší realitě, je zapotřebí je přenést do naších přání, záměrů a ty pak realizovat v našem životě. Někdy i nic nedělání je krok k naplnění. Nicméně, pokud budeme pouze snít, nic se doopravdy nestane.

Co nám brání v naplnění snů? Lpění a s ním ruku v ruce jde urputnost, ze kterých se později rodí i nalajnovaní přesné cesty, kudy k nám má přijít náš sen a co hůř v jaké podobě – konkrétní partner, konkrétní firma, materiální věc, lidé apod. Dalším aspektem jsou negativní myšlenky v podobě podceňování, nedůvěry či lítosti. V neposlední řadě odmítáme změny a tím nedáváme prostor, aby přišlo to nové do našeho života, to co nám vytvoří náš život snů. Někdy je potřeba nechat odejít současné vztahy, práci, lidi v našem životě, aby jsme žili  plně svůj život v lásce, radosti a spokojenosti.

Naopak se nám přání vyplní, když přistupujeme k životu s lehkostí a dáváme naším záměrům a manifestaci svobodu. Důležité je žít v přítomném okamžiku a být k sobě pravdiví. To je úzce spjaté s otevřeností na změny, respektem a přijetím cesty a formy, kterou se k nám naše sny dostávají. A nakonec, až jsme připravení, všechny záměry se nám zhmotní.

Až se naučíme plně přijímat a respektovat neboli rozpustíme rezistenci, která nás provází celým životem, situace se nám budou manifestovat se stejnou lehkostí a plynulostí.

Toto cvičení můžete provádět kdekoli jste a máte chvilku ponořit se do sebe a svého života. Jedná se o prosté vizualizace, které můžete podpořit afirmacemi neboli pozitivními větami o Vašem životě.

V PRVNÍ ČÁSTI: Minule jste se naučili, jak získat odpověď ze srdce. Můžete se tedy opět ponořit svou pozorností do srdce a nebo pouze do svého nitra. Pokud si stále nejste jistí, zda se jedná opravdu o odpověď ze srdce, zaměřte se nejprve na Vaše přání a zodpovězte si otázku: „Jaké pocity vůči mému přání vnímám?“ Pro větší plynulost, napište své přání na papír a připište k němu pocity, které s ním máte spjaté. Nechte je plynout. Každá odpověď je správná. Každá odpověď je směrovka.

Jedná-li se o strachy, které Vás však přitahují a cítíte výzvu nebo tzv. cítíte motýlky v břiše, je vše v pořádku a z největší pravděpodobností jste získali odpověď ze srdce.

Pokud však pociťujete spíše obavy jako: „Chci dům, protože co když si nesednu v bytě se sousedy.“ „Raději zůstanu v České republice, protože neumím tak dobře jazyky, abych se na cestách domluvila.“ „Práce asistentky je taky ok, alespoň nemám za nic zodpovědnost, nic nezkazím. Jen ať mám pohodové šéfy, nic víc nechci.“ „Zůstanu se svým partnerem, protože jsme spolu tak dlouho a je škoda to rozbít.“ Tak se pravděpodobně jedná o přání (strachy) z hlavy, která Vás brzdí.

Dobrou zprávou je, že pokud si neuvědomíte, že něco dáváte na svůj Visionboard z hlavy, velmi brzo přijde moment ve Vašem životě, který Vám to ukáže a upozorní Vás na to. Pak to jednoduše odstraníte či změníte.

V DRUHÉ ČÁSTI: Teď jsme opět o krok blíže naším přáním ze srdce. Časem už nebude potřeba procházet celé procesí, jednoduše si budete jistí. Chce to jen tréning.

Můžete začít třemi nádechy a výdechy. Soustřeďte na chvíli na vzduch, který zaplňuje a zase opouští Vaše tělo, jak byste nafukovali a vyfukovali balónek a to vše v plné plynulosti. Můžete zavřít oči, ale není to nutné. Teď se zaměřte na jedno ze svých přání, které jste umístili na Visionboard. Vizualizujte si ho v srdci, před očima, ve třetím oku, před sebou. Libovolně. Není podstatné zda a kde ho vidíte, podstatná je Vaše pozornost a Vaše pocity. Nalaďte se na pocit jako když už toto přání žijete.

  • Kde se nacházíte Vy?
  • Jak se s ním cítíte? Je to radost, naplnění, lehkost?
  • Co vnímáte?
  • Jaké zvuky slyšíte?
  • Máte s ním spojené barvy a vůně?
  • Figurují v něm i další lidé?

Takto si můžete představit každý Váš záměr. Nejdůležitější je sladění pocitu s tím, co si přejete a to v aktivním čase neboli jako byste Váš sen žili. A především pamatujte na lehkost a svobodu!

PRO PODPORU: K této vizualizaci, kterou se učíte naladit se Vaše pocity na Váš život snů, můžete použít tzv. afirmace, neboli pozitivní tvrzení, které jste umístili na Váš Visionboard.

Vizualizujete si svůj partnerský vztah plný lásky, radosti, porozumění a respektu? Použijte formulku: „Tvořím láskyplný, plný porozumění, radosti a respektu partnerský vztah s mým životním partnerem ideálním pro mě.“

Vizualizujete si ideální práci pro Vás? Opět ji podpořte afirmaci: „Má práce je mým koníčkem. Miluji svou práci a jsem plně spokojená na všech úrovních.“

Není důležité jak přesně afirmace znějí, důležité je, aby byly v přítomném okamžiku a rezonovaly s Vámi.