Neděle , Květen 26 2019

4. Základní chyby v afirmacích

Dnes jsme poznali, jaké děláme základní chyby při afirmacích a proč nám někdy nefungují. Jak se říká hážeme si sami sobě klacky pod nohy.

Největšími překážkami je pusté opakování formulek, lpění, nedočkavost, očekávání, hledání cesty kudy se to k nám dostane a v jaké formě a v neposlední řadě negace vycházející z naší mysli. Je tedy potřeba být uvolněný a přistupovat k afirmacím a k naplnění snů s lehkostí a perspektivou.

Pokud se dostanete do pomyslného lesa, kde nevidíte les jako celek, ale jen jeden strom přímo před sebou, můžete začít zhluboka dýchat, jít na procházku nebo dokonce uklízet. Všechy tyto metody nám pomohou dokonale uvolnit mysl a získat tak potřebný odstup a lehkost.

V první řadě je potřeba uvolnit mysl, která se nám sama zapíná a chvilkově plaší. Především, když se ptá na otázky kdy?, jak? nebo vymýšlí cesty a kontroluje způsoby, jak se mají afirmace zhmotnit v naše životě. V tomto cvičení se tedy zaměříme především na naší lehkost.

Pohodlně se usaďte, zavřete oči a tři krát se zhluboka nadechněte a vydechněte. Pomalu zklidňujte dech a přitom sledujte jak vchází a vychází špičkou Vašeho nosu. Pokračujte v dýchání a stále více si uvědomujte, jak je Vaše tělo lehčí a lehčí. Vše, co Vámi prochází – myšlenky, pocit, vjemy – nechte plynout s lehkostí bez hodnocení.

Představte si před sebou situaci či problém, který Vás sužuje. Může to být něco konkrétního, ale také samotný pocit – tlak, stres, napětí, nedočkavost, manipulace, kontrola, otázky kdy? jak? kudy?… Vnímejte, jak se to či ono chová, jakou má barvu, vůni, jaký z toho máte pocit. Mění se, když na něj zaměřujete pozornost?

S dalším nádechem si představujte, že se Váš problém mění v energii, která se pomalinku rozplývá do prostoru. Jak se mění Vaše pocity? Jste více uvolnění? Chvilku si s touto rozplývající se energii hrajte. 

Nakonec ji pošlete do slunce, kde se úplně a celkově rozpadne do prostoru.

S dalšími třemi nádechy a výdechy přijímejte stále větší a větší lehkost. Představujte si, že se Vaše tělo stává lehkostí a jemně se nadnáší nad zemí. Problém či emoce, která Vás sužovala a bránila tak v naplnění afirmace je zcela pryč.

Ještě chvíli dýchejte. Jste lehkostí, jednoduchostí a plynulostí. S několika dalšími dechy přijímejte tyto nové informace do každé buňky Vašeho těla, do každé energetické dráhy.

Až se dostatečně nabažíte nově nabyté lehkosti, můžete se s nádechem a výdechem vrátit zpět.

V tomto cvičení se odosobníme od sebe, svých pocitů a prožitků, jednoduše od svého života. Myslíme si, že to co prožíváme, tím i jsme. Je to však pouze naše emocionální tělo. Proto je vhodné se na sebe podívat z nadhledu – z perspektivy, jako bychom se dívali na někoho druhého. Získáme si tím odstup od naších prožitků a osobní úrovně.

Když chcete získat od sebe, svého života nebo dané situace odstup. Představte si sebe před sebou. Vy, ve svém hmotném těle se stáváte rázem kouzelným dědečkem, vílou nebo i rádcem či kamarádem.

Svého dvojníka si představujte jako sebe. Stáváte se rázem pozorovatelem i pozorovaným. Je to báječná zkušenost a velké ulehčení do života. 

Teď můžete jako v kině pozorovat, co se v životě Vašeho dvojníka děje. Můžete ho také zeptat, co ho sužuje a proč? Jak mu můžete pomoci, či jak mu můžete být oporou. Co pro něj můžete udělat?

Sledujte vše, co se v jeho životě děje, jako byste byli kouzelným dědečkem, který mu může splnit jakékoli přání nebo rádcem, který ví odpověď na vše. 

Tím, že se stanete pozorovatelem a pozorovaným, získáte nejen odstup od sebe a od svého emocionálního těla, ale především se podíváte na svůj vlastní život s nadhledem a najdete tak s větší lehkostí odpovědi nebo jen perspektivu, aby vše ve Vašem životě opět plynulo s lehkostí a přirozeností.

Toto cvičení je zejména vhodné, když Vás něco nechce pustit delší dobu. Ať už se jedná o pocity nebo i hmotné situace, je pro to vhodné toto jednoduché cvičení.

K tomuto cvičení si vezměte papír a tužku, posaďte se na klidném a Vámi pocitově příjemném místě. Můžete se tři krát zhluboka nadechnout a vydechnout, abyste zklidnili mysl a naladili se na sebe.

Napište si vše, co Vás sužuje, co může vést k tomu, že se Vám v životě nemanifestují Vaše přání. Ať už se jedná o konkrétní situace, lidi, chování nebo i pocity ve Vás samotných. Je čas vše a pravdivě napsat.

Můžete psát pouze v bodech, můžete psát celé věty nebo dokonce i malovat a črtat. Není důležitá forma, ale to, abyste ze sebe vše dostali. Nepotlačujte v sobě žádné pocity i kdyby byly pode Vás jakkoli negativní. Vše přeneste na papír přesně tak, jak to vnímáte.

Když ucítíte, že Vaše emoční nádoba je prázdná, již se k tomuto papíru či papírům nevracejte. Jen ho vezměte a v umyvadle, ve dřezu nebo venku vše okamžitě spalte.

Necháváte tak veškeré Vaše pocity, vjemy, situace, chování, lidi rozplynout v prostoru, uvolňujete tím vše, co Vás může stahovat a oddalovat od Vaši autentické cesty. 

Tím, že toto cvičení provádíte fyzicky – píšete jej a poté pálíte, Vaše mysl to vnímá, jako velmi uchopitelné a jednodušeji nechává vše odplynout a rozplynout.