Neděle , Květen 26 2019

4. Tvořím – část II.

Dnes jsme dotáhli do konce téma: Jak si vytvořit vlastní Visionboard. A podívali jsme se ještě blíže na zoubek aspektům, které je tvoří.

Ideální je tedy umístit na svůj Visionboard sebe a dále životní úrovně jako vztahy, práce, zájmy, materiální část, zdraví či energetická a duchovní úroveň. Vhodné je nejen popsat v přítomném okamžiku, co se v jaké částí nachází, ale také jak se v každé oné úrovni cítíme a co prožíváme. 

Používejme vhodná slova – tvořím, prožívám, mám, jsem, používám. Vyhněme se naopak toxickým slovům jako jsou – příšerně, hrozně, šíleně apod.

Naladění se na naše srdce je jednou z cest, která nám dopomůže k vytvoření si vlastního Visionboardu. Druhou metodou je stát se pozorovatelem (vykonavatelem) a pozorovaným (tím, který si přeje). A na tyto dvě cvičení se můžete dnes těšit.

Nejen každodenní komunikace s naším srdcem nám přináší mír v nás, ale především setrvání v něm za jakýchkoli podmínek. Ať tomu věříte nebo ne – srdce nás vždy dovede tou nejvhodnější cestou na nejvhodnější místo pro nás v danou chvíli. Je plné lásky, vděčnosti, pokory, odvahy a víry. Jednoduše naše srdce ví. Čím víc setrváváme v srdci, tím víc máme dojem na hmotné úrovni, že nám jde vše s lehkostí od ruky a vše se nám daří. Ani zatím nevyslovené přání se již manifestuje a my jsme lehcí jako pírko. A to rodí další lehkost a další a…

Pohodlně se usaďte – odlétáme :). Zavřete oči a opět třemi nádechy a výdechy uvolníme svou mysl, ego a emoce. Pokračujte v dýchání a stále více si uvědomujte, jak je Vaše tělo lehčí a lehčí. Vše, co Vámi prochází nechte plynout s lehkostí.

Teď si představte světlo ve Vaší hlavě. Pozorujte, co se s ním děje. Zvětšuje se? Je stále stejné? Jakou má barvu? Zaměřte pozornost na toto světlo a nechte, ať se stane tak velkým a má takovou barvou, jaká je Vám příjemná. Dejte tomuto světlu léčivou moc. Dýchejte.

Teď toto světlo pomalu sestupuje dolů – přes oči, nos, krk až do Vašeho hrudníku k srdci. Stále udržujete s tímto světlem kontakt a pozornosti mu dejte léčivou moc. Velikost a barvu zvolte podle toho, co je Vám příjemné. Může vycházet skrze Vaše tělo a může být malinké jako cvrnkací kulička z dětství. Nechte, ať se toto světlo usídlí a prozáří Vaše srdce.

Pošlete do svého srdce rovněž sebe. Zahrňte se tímto světlem a všech objímající láskou. Pokud se rádi ladíte přes své tělo, je Vám tato úroveň blízká, můžete si položit pravou ruku na oblast, kde se nachází Vaše srdíčko tak, abyste cítili jeho tlukot.

Teď se můžete se svým srdcem přivítat. Dejte mu veškerou svou pozornost a lásku. Poděkujte mu a oblažte se tímto setkáním.

Pojďme se zeptat:

  • Kým jsem?
  • Co je mým životním záměrem?
  • Co je v životě mou nejvyšší radostí?
  • Co mohu pro tuto radost udělat teď a tady?
  • Čím se mohu potěšit pro tuto chvíli?

Srdce je zde pro Vás, je Vaším průvodcem, neviditelnou nití, která Vás provází životem. Pokud v něm zůstáváte, jak je to jen možné, pokud setrváváte v přítomném okamžiku, jste vždy na té nejvhodnější cestě pro Vás a především nikde nebloudíte po labyrintech své mysli.

Věnujte mu pozornost každý den, každou chvíli, kdy si vzpomenete. Později již nebude potřeba spouštět léčivé světlo z hlavy, rozsvítíte a nebo už nikdy nezhasnete.

Pokud nemáte dalších otázek, vraťte se zpět třemi nádechy a výdechy.

ANOTACE:

Srdce Vám odpoví na veškeré Vaše otázky, navede na Vaší cestu. Stačí se jen zeptat a první odpověď zpravidla do 3 sekund je ta správná – ta ze srdce. Pak se zapíná mysl a z jejího hodnotícího centra nabízí nejpravděpodobnější odpovědi na základě předchozích zkušeností.

Otázky pokládejte v přítomném čase. Pokud jste v životě na rozcestí, jděte do srdce a ptejte se – co mohu udělat pro tu či onu situaci teď a tady?

Pokud se odpověď nedostaví, nechte to plavat. Zeptejte se za čas. Pravděpodobně ještě odpověď znát nemáte nebo jednoduše nemáte dělat nic. I to je činnost, tak ji vykonávejte, jak nejlépe umíte.

Na začátku je to o tréningu, tak jako když se učíte nový cizí jazyk nebo začínáte sportovat.

V tomto cvičení se odosobníme od sebe, svých pocitů a prožitků, jednoduše od svého života. Myslíme si, že to co prožíváme, tím i jsme. Je to však pouze naše emocionální tělo. Proto je vhodné nejen při sestavování Visionboardu se na sebe podívat z nadhledu – z perspektivy, jako bychom se dívali na někoho druhého. Získáme si tím odstup od naších prožitků a osobní úrovně.

Když chcete získat od sebe, svého života nebo dané situace odstup. Představte si sebe před sebou. Vy, ve svém hmotném těle se stáváte rázem kouzelným dědečkem, vílou nebo i rádcem či kamarádem, pokud se jedná o jinou situaci ve Vašem životě než Visionboard.

Svého dvojníka si představujte jako sebe. Stáváte se rázem pozorovatelem i pozorovaným. Je to báječná zkušenost a velké ulehčení do života. 

Teď se můžete svého dvojníka ptát, jaký je jeho ideální život? Co zařadí do té či oné části života. Jaký je vysněný partner nebo práce? Jaké má zájmy, co rád dělá ze srdce apod. Nechte ať Vám řekne vše, co má na srdci. Vy jste teď jeho kouzelným dědečkem, který mu tyto přání zhmotní pomocí Visionboardu.

Tak co, máte vše zapsané? Teď se pusťte do tvorby :).