Pondělí , Květen 27 2019

3. Psychika

V dnešní lekci se věnujeme naší psychice a všemu, co se na ní podílí. Smutek, radost, dobré či špatné dny, mnoho energie nebo naopak absolutní únava, strachy, obavy, nadšení, verva, ale také domněnky, vjemy a veškeré myšlenky vůči nám i vůči okolí mají vliv na naší psychiku. 

Jak jste se z úvodní přednášky do meditace dověděli – velkými nezmary jsou ego, emoce a mysl, které jsou zdivočelé místo, aby byly našimi nástroji. Často proto soustředíme naší pozornost do situací, které nás brzdí nebo dokonce ubližují. Když celý tento proces přejde do návyku, je mnohdy velmi těžké z těchto kolejí vystoupit, avšak dobrá zpráva je, že to jde :).

Dnes se tedy plně zaměříme na naší pozornost a naší metodou pro dnešní meditace je dech!

V dnešní meditaci se zaměříme na dech a různá možná dechová cvičení. Následujte tedy audionahrávku, kterou můžete opět stáhnout nebo si text meditace přečtěte a následujte svůj rytmus.

S dechem se dá pracovat mnoha způsoby. Můžeme se stát pozorovateli a zklidnit tak svou mysl, emoce a ego, můžeme něco přijímat – přeprogramovávat, ale také můžeme ze svého života pomocí dechu odstraňovat nežádoucí přesvědčení či chvilkové pocity.

Rozdělme si tedy dnešní meditaci do tří skupin. V první části se uvolněme a staňme se pozorovateli a zároveň můžeme posílat pomocí dechu pozornost, kam jen potřebujeme.

Pohodlně se posaďte nebo si lehněte na klidném místě a zavřete oči. Začněte zhluboka dýchat, přičemž soustřeďte Vaší pozornost na špičku Vašeho nosu, jak vzduch vchází a vychází ven. Pomalu zklidňujte dech, až do chvíle, kdy je Vám příjemný a přirozený. Dýchejte celým tělem, tak jako by vzduch procházel celou Vaší bytostí.

Myšlenky přichází a odchází. Nechte je plynou bez hodnocení. Stále se soustřeďte na Váš dech. Zvolna dýchá každý pór Vašeho těla. Dýchají vaše nohy, Vaše břicho i záda. Pomalu přidávejte i Vaše ruce, krk, obličej, celou hlavu a nakonec i vlasy. Dýcháte celým tělem.

Aktivujte svůj vnitřní zrak, který může vycházet z oblasti třetího oka a zaměřte svou pozornost do sebe. Stále dýchejte. Pomalu a klidně, tak jak je Vám to příjemné a přirozené. Za stálého dýchání projděte vnitřním zrakem Vaše tělo. Jestli někde cítíte pnutí či nerovnováhu, zastavte se a do tohoto místa pošlete spolu s jemným dechem i léčivé světlo, ač už jakékoli barvy. Vnímejte jak se ono místo uvolňuje. Projděte takto celé tělo.

Švitoří Vám Vaše mysl? Nebo snad vyskakuje ego či emoce? Pošlete jim spolu s dechem léčivé paprsky světla.

Je čas na Vaše srdce. Zastavte se na chvíli u něj. Pošlete mu láskyplné světlo, které v tuto chvíl cítíte jako nejvhodnější. Poděkujte mu, že Vás doprovází na cestě životem. A opět věnujte pozornost dechu, který vchází a vychází špičkou Vašeho nosu.

Zhluboka se nadechněte a otevřete oči. Další části meditace dechu najdete v následujících nahrávkách, abyste si mohli udělat případnou pauzu.

V této meditaci se věnujeme přijímání. Meditace je velmi jednoduchá a můžete jí dělat kdekoli a kdykoli, také v autě, MHD či na procházce. Není tedy nutností zavírat oči. My pro tuto meditaci opět použijeme tiché, příjemné místo pro nás. 

Zavřete oči a zklidněte svou mysl i sebe třemi hlubokými nádechy a výdechy. Ještě chvíli nechte dech proudit celým Vaším tělem. Myšlenky a pocity prochází bez hodnocení. 

S každým nádechem přijmejte vše, co si přejete mít ve svém životě. Nejideálnější formulací a naladěním se je, když se tím stáváte. Tak dáváte Vesmíru, ale i sobě najevo, že jste s tím sladění na nejvyšší úrovni.

S nádechem přijímejte a v duchu či nahlas, tak abyste se nevyrušovali z uvolněného stavu, opakujte:

  • Jsem láskou.

S výdechem pošlete tuto lásku do každé Vaší buňky, Vašeho pole i do všech Vaší úrovní bez ohledu na to, zda si vše dokážete představit či nikoli.

Opět se nadechtěte a pokračujte:

  • Jsem klidem a harmonii.
  • Jsem sebedůvěrou.
  • Jsem rovnováhou.
  • Jsem hojností a dostatkem na všech úrpvních mého života.
  • Jsem láskyplnou bytostí.
  • Jsem láskyplným partnerským vztahem.
  • Jsem milující rodinou.
  • Jsem krásným domem.
  • Jsem …

Dále si dosaďte, vše co si přejete, ač už na emocionální, hmotné či jakékoli jiné rovině.

Takto můžete meditovat, kdykoli máte chuť či cítíte potřebu a také na jakémkoli místě. Vše potřebné za Vás zařídí pozornost a energie, která jí následuje.

V této části necháme odejít situace a emoce, které nás zatěžují nebo je již v našem životě nepotřebujeme. S jemnějšími výdechy si můžete „hrát“ i na ulici, v práci či jakýchkoli veřejných prostorech. S hutnější energii situací a emocí doporučuji meditovat v pohodlí domova či jiného klidného místa.

Pohodlně uložte své tělo do pozice, která je Vám příjemná a třikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. Představte si situaci či emoci, která Vám není příjemná. Zlobí Vás kolega v práci? Zatěžují Vás Váše melancholické nálady? Cítíte nějakou jinou nerovnováhu nebo složitost situace? 

Vezměte si první situaci či emoci, která Vás trápí a s výdechem si představujte, že od Vás odchází. Vydechujte vše do mlhy, do ohně, do slunce nebo kdekoli, kde se rozplyne či zpopelní. S nádechem můžete přijímat rovnováhu, klid, harmonii, uvolnění, ale také uvědomění si všech příčin Vaších emocí a situací.

Tuto část můžete spojit s druhou části meditace dechu. S nádechem přijímejte lásku s výdechem  z Vás odchází napětí, které posíláte do slunce.

Jsou však situace či pocity, které v sobě dusíte celá léta. Mohou se proměnit ve velké destrukce nás samotných i částí našeho života. Na tyto zakořeněné pocity – nespravedlnost, zlost, agrese, smutek, bolesti a to i na fyzické úrovni je vhodné použít větší sílu, větší energii dechu a opakovat to i týden či dva každý den. Každý den ucítíte jak jste v daném tématu lehčí a lehčí.

Představte si co Vás opravdu dráždí či hluboce bolí nebo snad drží na energetické úrovni. Zhluboka se nadechněte a se silným, hlasitým výdechem pošlete tuto část pryč. A to 5x za sebou. Hluboký nádech, a hlasitý, energický výdech, hluboký nádech a hlasitý energický výdech…

Jestli Vám síla, energie či tělesná schránka nedovolí, začněte se 3 nádechy a výdechy.

Po ukončení se opět zhluboka, jemně nadechněte a vydechněte a můžete se opět vrátit zpět.

U obou meditací pamatujte, že pokud se v něčem potřebujete uvolnit je vhodné dech zjemnit, pokud Vás však něco drží velmi hluboce nebo je to snad rodové, dejte tomu sílu, aby se to od Vás na dobro odtrhlo.